February 19, 2018

Students from Civil Engineering Department . participated in “Jnana – Vijnana – Tantrajnana Mela – 2018” held on 19th & 20th February 2018 at Sri Kshetra Adichunchanagiri and presented their project.

By MVJCE

Host Name: Sri Kshetra Adichunchanagiri
Event Date: 19.02.18/20.02.18
Host Venue: Adichunchanagiri
Event Description: Students from Civil Engineering Department . participated in “Jnana – Vijnana – Tantrajnana Mela – 2018” held on 19th & 20th February 2018 at Sri Kshetra Adichunchanagiri and presented their project.
Event Category for Prize Won: Jnana Vijnana – Tantrajnana Mela
Place/Position Secured in the Event: Second place
Students Name: MAHANTHESH M PUJARI N. PRAMODH S. VENKATESH MURTHY SHILPA M SWARAJ U. MANOJ KUMAR T. ABHISHEK KARTHIK H.R. YASHASWINI H.P. PAWAN M.SRIKANTH
USN No: 1MJ16CV411 1MJ15CV055 1MJ16CV415 1MJ15CV071 1MJ15CV038 1MJ15CV086 1MJ16CV419 1MJ15CV052 1MJ15CV077